ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

     В историята на едно училище има много светли дати и годишнини. Те са свързани с неговото откриване, даване име на училището, промяна в структурата, удостояване с високи правителствени награди, успешно представяне на възпитаниците му на състезателни изпити, спортни постижения и др.

     Средно училище “ Неофит Рилски“ е създадено на 6 юни 1921 година.

       До 13 май 1936 година е политехническа гимназия. От 14 май 1936 година до 4 септември 1950 година се нарича Политехническа гимназия „Неофит Рилски“.

     На 5 септември 1950 година училището се преименува на Единно общообразователно училище „Васил Коларов“. С това име като средно общообразователно училище съществува до 26 март 1992 година. На 27 март 1992 година на общоучилищно тържество по случай 72 – та годишнина от откриване на училището, то отново приема първоначалното си име и става Средно общообразователно училище “ Неофит Рилски“ с решение на Временния изпълнителен комитет при ОбНС гр. Кнежа.

     Средно общообразователно училище „Неофит Рилски“ продъпжава да съществува и до днес, като в него се обучават и възпитават ученици от подготвителен до ХІІ клас и се полагат основите на държавните образователни изисквания според Закона за народната просвета.

     Достойни учители и ученици са прекрачвали прага на училището от първите години на съществуването му и продължават и до днес. Гордо вдигаме глава, когато се заговори за отличното представяне на ученици от училището на олимпиадите по биология, химия, математика, български език и литература, на национални състезания и конференции, както и на матурите по различни предмети.

   Почти стопроцентовият прием на завършили ученици във ВУЗ ни радва и задължава.

  В годините назад ученици, завършили училището, продължават образованието си в Англия, Холандия и други страни. 

~~~~~~~~~~~~~~~~

     На 23.05.2011 г. тържествено беше отбелязан 90 – годишния юбилей на СОУ “ Неофит Рилски“.

На 01.08.2016 г. училището е преименувано на                             Средно училище ,,Неофит Рилски“

На 23 май 2021 г.  Средно училище „Неофит Рилски“ чества своята 100 годишнина!!!.

нагоре 

Последни публикации

Добре дошли в официалния сайт на СУ „Неофит Рилски“ град Кнежа

 

 

п.к 5835, гр. Кнежа, общ Кнежа, обл. Плевен,

ул. „Христо Смирненски“ № 52

За контакти:

     тел. 09132/ 71 85

      e-mail: info-1501108@edu.mon.bg      

Фейсбук страница: ttps://www.facebook.com/soukneja