Твоят час

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 2

Дейности по групи за учебна  2017 / 2018 година

1. Клуб,,Глобален гражданин“ – с ръководител Пенка Панагюрска

и ученици от VIII – XII клас. – занимание по интереси

2.,,Кухнята на баба“ – с ръководител Зоя Бачийска

и ученици от VI клас. – занимание по интереси

3.Клуб,,Кронос“ – с ръководител Пенка Панагюрска

и ученици от V и VI клас. – занимание по интереси

4.Искам да науча повече – с ръководител Галина Конова

и ученици от I клас. – обучителни затруднения

5.Арт студио ,,Театър и слово“ –  с ръководител Калинка Тодорова

и ученици от IX – XI клас. – занимание по интереси

6.,,Четем, пишем, общуваме“ –  с ръководител Веселин Табашки

и ученици от III клас. – обучителни затруднения

7.,,Рисувам, пиша и чета““ –  с ръководител Галина Мицаркина

и ученици от II клас. –  обучителни затруднения

8.,,Езикът, който ни разделя и събира – с ръководител Татяна Хиновска и ученици от IV клас. – обучителни затруднения

 9.,,Занимателна математика“ –  с ръководител Татяна Кьосовска

и ученици от II клас. – занимание по интереси

10.,,Забавна математика“ –  с ръководител Виолина Димитрова

и ученици от III клас. – занимание по интереси

11.Клуб,,Вкусно, здравословно, красиво“-  с ръководител Полина Дамяновска и ученици от V и VI клас. – занимание по интереси

12.Клуб,,Евроклуб“ – с ръководител  Евгений Вантов

и ученици от VII клас. – занимание по интереси

13.,,Сръчни ръчички“ –  с ръководител Мая Христова

и ученици от IV клас. – занимание по интереси

14.,,Искам да знам“ –  с ръководител Цветелина Хиновска

и ученици от I клас. – обучителни затруднения

 

 

ПРОВЕДЕНИ ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ

     На 11.05.2018 г. в стола на СУ,,Неофит Рилски“ град Кнежа, се проведе Сценична изява: Патронен празник на СУ,,Неофит Рилски” град Кнежа .  По случай изпращането на Випуск 2018 година, учениците, от Арт – студио,,Театър и слово” с ръководител г – жа Калинка Тодорова, подготвиха художествено – музикална програма.

     Присъстваха  г – н  Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа,

г – ца  Веселка Колдашка  –  Директор на СУ,,Неофит Рилски” град Кнежа, родители, учители и ученици.

     Забавните скечове, майсторската игра на актьорите и хубавата музика създадоха добро настроение и вълнуващи преживявания сред публиката. В  сайта на училището и училищен вестник беше отразена тази публична изява.

    На 07.05.2018 г. на Спортната площадка в град Кнежа, област Плевен се проведе представителна изява на групата дейности по интереси Клуб ,,Забавна математика“.

    Тема:,,Математическо състезание“ с ръководител Виолина Димитрова и ученици от III клас. Особено удовлетворение те изпитаха от състезанието. Проявиха висока активност и голямо старание. На представителната изява освен учениците присъстваха и поканени родители. В уеб сайта на училището беше отразена тази публична изява.

         На 07.05.2018 г. от 9.00 часа се проведе представителна изява в двора

на  СУ „Неофит Рилски „ гр.Кнежа .

        Тема: ,,Математическо състезание. Викторина“ Ученици от II  клас от Клуб „Занимателна математика”  проведоха занимателна викторина с участието и на родителите. Имаше и награди.  В уеб сайт на училището, беше отразена тази публична изява.

         На 30.04 .2018 във фоайаето на СУ ,,Неофит Рилски“ – град Кнежа, обл.Плевен се проведе представителна изява на група дейност по интереси, Клуб ,,Сръчни ръчички“

        Тема:  ,, Изложба на детското творчество”  с ръководител Мая Христова и ученици от  IV клас. Особено удовлетворение те изпитаха от изработените от тях  предмети,  който  с голямо удоволствие показаха на своите родители и приятели.  На представителната изява освен учениците присъстваха и поканени учители. В  сайта на училището и училищен вестник беше отразена тази публична изява.

       На 27.04.2018 в стаята по интереси  на СУ,,Неофит Рилски” град Кнежа се проведе представителна изява на група за преодоляване на обучителни затруднения  ,,Четем, пишем, общуваме“ с ръководител Веселин Табашки и  ученици от III клас.

        Тема:,,Родна реч, омайна, сладка”На изявата присъстваха родители.  Учениците, декламираха стихотворения, четоха разкази и легенди. Решаваха кръстословици и други игри.  В  уеб сайт на училището беше отразена тази публична изява.

    На 27.04 .2018 във фоайаето на СУ ,,Неофит Рилски“ – град Кнежа, обл.Плевен се проведе представителна изява на група дейност по интереси, Клуб ,,Сръчни ръчички“

    Тема:  ,, Изложба на детското творчество” с ръководител Мая Христова и ученици от  IV клас. Особено удовлетворение те изпитаха от изработените от тях  предмети,  който  с голямо удоволствие показаха на своите родители и приятели. На представителната изява освен учениците присъстваха и поканени учители. В  сайта на училището и училищен вестник беше отразена тази публична изява.

        На 27.04.2018 в класна стая  на СУ,,Неофит Рилски” град Кнежа се проведе представителна изява на група за преодоляване на обучителни затруднения ,,Рисувам, пиша и чета“ с ръководител Галина Мицаркина и ученици от II клас.

        Тема:,,Обичам българската реч”На изявата присъстваха родители.  Учениците от групата проведоха състезание, в което изпълняваха интересни езикови и литературни задачи. В  уеб сайт на училището беше отразена тази публична изява.

        На 26.04.2018 в игротеката  на СУ,,Неофит Рилски” град Кнежа се проведе представителна изява на група за преодоляване на обучителни затруднения ,,Искам да знам“ с ръководител Цветелина Хиновска и ученици от I клас

        Тема:,,Да покажем какво знаем”. На изявата присъстваха родители.  Учениците от групата проведоха състезание, в което изпълняваха интересни езикови и литературни задачи. В  уеб сайт на училището беше отразена тази публична изява.

      На 25.04 .2018 в игротеката  на СУ,,Неофит Рилски” град Кнежа се проведе представителна изява на група за преодоляване на обучителни затруднения ,,Езикът, който ни разделя и събира“ IV клас с с ръководител Татяна Хиновска

     Тема:,,Магията на българския език”. На изявата присъстваха родители.  Учениците от групата проведоха състезание, в което изпълняваха интересни езикови и литературни задачи. В  уеб сайт на училището беше отразена тази публична изява.

На 19.04 .2018 в компютърния кабинет  на СУ,,Неофит Рилски” град Кнежа се проведе представителна изява на група дейност по интереси, Клуб „Кухнята на баба“ Тема: ,,Изработване на кулинарен журнал“ с ръководител Зоя Кирилава Бачийска и ученици от  VI клас.В изявата участваха  членове на клуба, като бяха изработени презентации и направени кулинарни журнали.  Учениците с интерес разгледаха направените презентации и кулинарни журнали. На представителната изява освен учениците присъстваха и поканени учители. В  уеб сайт на училището беше отразена тази изява.

На 08.03 .2018 във фоайето на СУ”Неофит Рилски” град Кнежа се проведе представителна изява на група дейност по интереси,

Клуб „Кухнята на баба“ . Тема: ,,Конкурс изложба – Любима рецепта“ с ръководител Зоя Кирилава Бачийска и ученици от  VI клас.В изложбата участваха  членове на клуба, като беше проведен конкурс с гласуване за най – добра рецепта. В гласуването участваха ученици и учители от училището.  В  уеб сайт на училището беше отразена тази публична изява.

На 08.03 .2018 във фоайето на СУ”Неофит Рилски” град Кнежа се проведе представителна изява на група дейност по интереси,

Клуб „Вкусно, здравословно, красиво“. Тема: ,,Любима рецепта – изложба –  състезание“ с ръководител Полина Дамяновска и ученици от V и VI клас. Ученици от Клуб „“Вкусно, здравословно, красиво“-”представиха изложба от любими десерти. Едновременно с нея се проведе и конкурс с гласуване за най – вкусно ястие. В гласуването, участваха ученици и учители от училището. Във  фейсбук страница на училището, училищния вестник и уеб сайт на училището, беше отразена тази публична изява.

  На 28.02.2018 година от 15 часа се проведе публичната изява във фоайето на  СУ „Неофит Рилски“ град Кнежа. Ученици от V и VI клас от Клуб „Кронос“ с ръководител Пенка Панагюрска представиха постери на тема : ,,Националните символи – Знаме, Герб, Химн, Гвардия“.Ученици и учители присъстваха на публичната изява. Фейсбук страница на училището, училищния вестник и в уеб сайт на училището, беше отразена тази публична изява.

   На 07.02 .2018 в СУ”Неофит Рилски” град Кнежа се проведе представителна изява на група за преодоляване на обучителни затруднения „Искам да знам“ I б клас с ръководител Цветелина Хиновска.Тема на събитието -„Всички гласни знаем“. На изявата присъстваха родители, които помагаха на своите деца при представянето. Публичната изява беше публикувана в сайта на училището. Изявата се проведе в стаята за игра в сградата на училището.

      На 26.01.2018 в СУ”Неофит Рилски” град Кнежа се проведе представителна изява на група за преодоляване на обучителни затруднения „Рисувам, пиша и чета“ с ръководител Галина Мицаркина. Тема на събитието – „Червената шапчица“ – драматизация. Учениците от втори клас направиха драматизация на любимата си приказка “Червената шапчица”. Децата бяха облечени с костюмите на приказните герои. Драматизацията се проведе в училищната игротека. Изявата е публикувана в уеб страницата на училището.

 

     На 24.01 .2018 в СУ”Неофит Рилски” град Кнежа се проведе представителна изява на група „Искам да науча повече“ I а клас за преодоляване на обучителни затруднения  с ръководител Галина Конова. Тема на събитието – „Да изиграем приказка“

    Учениците с помощта на кукли изиграха откъси от любими приказки. На изявата присъстваха родители, които помагаха на своите деца при представянето. Публичната изява беше публикувана в сайта на училището. Изявата се проведе в стаята за игра в сградата на училището.

        На 29.12.2017 „Занимателна математика“с ръководител Татяна Кьосовска –  дейност по интереси.“ Играчка – загадка -закачка“ – Бързо и лесно преминаване при събиране на числата до 100. Малки откриватели. Изявата се проведе в класната стая на СУ “ Неофит Рилски“- град Кнежа, обл. Плевен.

      На 29.12.2017 „Сръчни ръчички“ с ръководител Мая Христова –  дейност по интереси. Подреждане на празнична Коледна изложба във фоайето на училището.Събитието се осъществи с участието  на учениците от 4 клас. Особено удовлетворение те изпитаха от изработените от тях  предмети,  който  с голямо удоволствие показаха на своите родители и приятели.

   На 22.12.2017 в стола на СУ,,Неофит Рилски“ град Кнежа, арт

 студио ,,Театър и слово“ –  с ръководител Калинка Тодорова

и ученици от IX – XI клас,  изнесе сценична изява: Коледно тържество – занимание по интереси. Гости на събитието бяха ученици, учители и служители.

за повече снимки от сценичната изява, натиснете линка с картинка

по долу !

     На 20.12.2017 година, ученици от Клуб „Кронос“ – дейност по интереси  с ръководител Пенка Панагюрска. Представиха български коледни и новогодишни традиции и обичаи,  постери на тема : Игнажден, Бъдни вечер, Коледуване, Сурвакане, Кукери и Календарът на древните българи.

     На 19.12.2017 година, ученици от Клуб „Вкусно, здравословно, красиво“ с ръководител Полина Дамяновска –  дейност по интереси. Представяне на ястия, характерни за българската трапеза на Бъдни вечер – КОЛЕДНА ТРАПЕЗА – ИЗЛОЖБА. Учениците приготвиха и представиха обредна пита и постни ястия, които се поставят на Бъдни вечер на трапезата.

    На 15.12.2017 година, ученици от Клуб „Глобален гражданин”с ръководител Пенка Панагюрска –  дейност по интереси, представиха постери които представят коледните традиции в страните от ЕС, във фоайето на  СУ „Неофит Рилски “ гр.Кнежа.

   На 24.11.2017 година, във фоайето на СУ,,Неофит Рилски“ град Кнежа, ученици в VII клас от клуб ,,Евроклуб“ с ръководител Евгений Вантов, подбраха и сортираха сухи клони от трънки и шипки, както и есенни листа, лешници и шишарки, събрани от предишния излет сред природата.

  Подредиха ги в три вази и оформиха красив и естетичен кът на тема ,,Есенна природа“. Къта много се хареса на присъстващите ученици и учители и ще остане като експозиция до заменянето му с коледна украса.

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1

Дейности по групи за учебна  2016 / 2017 година

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ – ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС”

 1. Да говорим и пишем правилно

Категория: Български език и литература  Период на провеждане от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г. Ръководител: Галина Конова, 72 часа, 6 ученици
2. Четем, пишем, общуваме
Категория: Български език и литература  Период на провеждане от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г. Ръководител: Веселин Табашки, 72 часа, 6 ученици
3. Рисувам, пиша и чета
Категория: Български език и литература  Период на провеждане от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г. Ръководител: Галина Мицаркина, 80 ч., 6 ученици
4. Езикът, който ни разделя и събира
Категория: Български език и литература  Период на провеждане от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г. Ръководител:Татяна Хиновска, 72 ч., 6 ученици
5. Българският език – красив и звучен
Категория: Български език и литература  Период на провеждане от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г. Ръководител: Цветелина Хиновска, 72 ч., 6 ученици
6. Математиката – забавна и полезна
Категория: Математика  Период на провеждане от 1.11.2016 г. до 15.6.2017 г. Ръководител: Мария Спасова, 72 ч., 6 ученици
7. Аз мога повече
Категория: Български език и литература  Период на провеждане от 1.11.2016 г. до 15.6.2017 г. Ръководител: Цветелина Василева,72 ч., 8 ученици

ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ – ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС”

 1. Клуб „Глобален гражданин“

Категория: Институционални знания и култура  Период на провеждане от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г. Ръководител: Пенка Панагюрска, 72 ч., 10 ученици
2. Клуб „Кронос“
Категория: Институционални знания и култура  Период на провеждане от 1.11.2016 г. до 15.6.2017 Ръководител:  Пенка Панагюрска, 72 ч., 16 ученици
3. Химията е моето бъдеще
Категория: Природо-математическо знание  Период на провеждане от 1.11.2016 г. до 15.6.2017 г. Ръководител: Светлинка Томова, 62 ч., 8 ученици
4. Кухнята на баба
Категория: Знания за здравето  Период на провеждане от 1.11.2016 г. до 15.6.2017 г. Ръководител: Зоя Бачийска, 72 ч., 19 ученици
5. Арт студио „Театър и слово“
Категория: Сценични и танцови изкуства  Период на провеждане от 1.11.2016 г. до 15.5.2017 г. Ръководител: Калинка Тодорова, 72 ч., 17 ученици
6. Вокална група
Категория: Сценични и танцови изкуства  Период на провеждане от 1.11.2016 г. до 15.6.2017 г. Ръководител: Мая Няголова, 72 ч., 11 ученици
7. Сръчни ръчички
Категория: Приложни изкуства  Период на провеждане от 07.11.2016 г. до 6.6.2017 г. Ръководител: Мая Христова, 62 ч., 10 ученици
8. Здравословно хранене
Категория: Знания за здравето  Период на провеждане от 7.11.2016 г. до 9.6.2017 г. Ръководител: Кристина Иванова, 72 ч., 12 ученици
9. Занимателна математика
Категория: Природо-математическо знание  Период на провеждане от 7.11.2016 г. до 6.6.2017 г. Ръководител: Татяна Кьосовска, 62ч., 10 ученици
10. Забавна математика
Категория: Природо-математическо знание  Период на провеждане от 7.11.2016 г. до 6.6.2017 г. Ръководител: Виолина Димитрова, 62 ч., 10 ученици

 нагоре