ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Във връзка с НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 в училището обучението в електронна среда от разстояние при необходимост ще се осъществява с Microsoft Teams.

На тази страница ще въвеждаме линкове към материали и публикации, свързани с организиране на обучение от разстояние в СУ „Неофит Рилски “ гр. Кнежа.

Ръководство за активиране на акаунт на ученик в платформата Microsoft Teams.

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет – тук

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ – тук