НОВИНИ-текущи съобщения

Уважаеми ученици от 12 клас, във връзка с Вашите задължения за здравноосигуряване се запознайте със следните материали:

Моля изгледайте следното видео: https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view?usp=sharing


Уважаеми родители и ученици,

 1. Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://infopriem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.
 2. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети.

Училището ще приемат документи за записване на 13.07.2023 г., 14.07.2023 г. и 17.07.2023 г., от 08,00 ч. до 16,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

Документите, необходими при записване на класираните учениците са:

 1. Заявление до директора на училището /по образец/;
 2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 от ЗПУО.

 


Съобщение!

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РОДИТЕЛИТЕ,

Каним, ВИ да вземете участие в срещата на 14.12.2022 год. от 13:00 ч. в училище за учредяване на нов Обществен съвет. – покана с дневен ред

 

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми родители и ученици,

В изпълнение на заповед № 820/23.05.2022 г. на Директора на СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа учебните занятия на 26 (четвъртък), 27 (петък) и 30 (понеделник) май 2022 год. ще са с начален час 13:00 часа и с продължителност 30 минути.

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че по данни на РЗИ – Плевен, получени в РУО-Плевен на 18.03.2022 г.  за двуседмичната заболеваемост в %000 към 18.03.2022 г., в община Кнежа заболеваемостта е с нива под 250 на 100 000 население, при което учениците учат присъствено, без да се тестват за COVID-19.

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно Заповед № РД-01-65/16.02.2022 г. на РЗИ-Плевен, считано 21.02.2022 г., /понеделник/ присъствените учебните занятия за всички ученици се възстановяват.

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно Заповед № РД-01-50/03.02.2022 г. на РЗИ-Плевен се въвежда следния режим на обучение в периода от 07.02.2022 г. до 18.02.2022 г.:

Учениците от I до IV клас се обучават присъствено.

Обучението на учениците от  V до Х клас ще се извършва на ротационен принцип.

 • От 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г.:

  ПРИСЪСТВЕНО СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ: VII, VIII  и Х клас.
  В ОРЕС ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ: V, VI и IX клас.                                      

 • От 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г.:

  ПРИСЪСТВЕНО СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ: V, VI  и IХ клас.
  В ОРЕС ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ: VII, VIII и X клас.

  Присъствено са и децата в групата за задължително предучилищно образование.

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

СЪОБЩЕНИЕ!

ВЛИЗАНЕТО В УЧИЛИЩЕ ЗА ЯВЯВАНЕТО НА ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ, САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА САМО СЛЕД ПРЕДСТАВЕН „ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ“ – притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултата от лабораторно изследване. Бързият антигенен тест ще е валиден до 48 часа, а PCR тестът – до 72 часа.

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

Уважаеми родители и ученици,

От 15.12.2021 г. (сряда) присъствено ще се обучават само учениците от I до Х клас с най-малко 30% изразено съгласие на родителите за изследване, веднъж седмично, с неинвазивен бърз антигенен тест и с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването.

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

Уважаеми родители,

От всички 37 ученици, чиито родители са изразили съгласие за тестване, на 13.12.2021 г. (понеделник) се явиха 34.  Направени бяха 34 теста, които са отрицателни.

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

Уважаеми родители и ученици,

От 13.12.2021 г. (понеделник) присъствено ще се обучават учениците от 1, 2, 9 и 10 клас. Присъственото обучение е САМО за учениците с изразено съгласие за изследване, веднъж седмично, с неинвазивен бърз антигенен тест и/ или с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването.

В посочените по-горе класове 50% и повече от 50% от учениците заедно с родитеите в съответната паралелка са изразили към днешна дата съгласие за изследване.

Тестовете на учениците ще се провеждат само понеделник в класните стаи. За по-добра организация и навременно стартиране на учебния процес е необходимо на 13 декември (понеделник), учениците от I, II, IX и X  клас, да бъдат в училище до 7,40 часа. Учебните занятия ще започват след извършена дезинфекция на класните стаи. Напомняме, че 30 минути преди началото на тестването учениците не бива да са приемали храна или течности.

При достигане на/над 50% изразено съгласие за изследване на учениците от другите паралелки, те също ще бъдат обучавани присъствено при наличие на тестове, осигурени от МОН. Класните ръководители ще уведомят своевременно родители и ученици.

Информация за начина на провеждане на изследването може да видите тук: https://www.youtube.com/watch?v=5btj2gIFfqQ.

Учениците, чиито родители не са изразили съгласие за тестване, ще се обучават в електронна среда от разстояние по утвърдения към момента график.

Декларации за съгласие продължават да се приемат в училище. Можете да ги изтеглите от предходните съобщенияили раздел „ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА“ и попълните, и изпратите на електронната поща на училище на адрес: kolda6ka_su@abv.bg

Благодарим Ви за гласуваното доверие и своевременно подадената информация! Нека бъдем здрави!

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

От 06. до 10.12.21 г. присъствено са учениците от I, II, III, IV и VII клас.

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

Във връзка с актуализирани НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА от 03.12.2021 г. от МОН, се позволява присъствие на ученици в училище само след тестване един път седмично с неинванзивни тестове. Съгласието за тестване е от родителите, като се поълва декларация за съгласие, която може да изтеглите от тук: за ученици до 14 години; за ученици над 14 години; за ученици със СОП

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

Във връзка с удължената епидемична обстановка и АКТУАЛИЗИРАНИ НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА, утвърдени със Заповед № РД09-4614/24.11.2021 г. на МОН и заповед № РД-01-963/24.11.2021 г. на МЗ учениците в начален етап продължават в ОРЕС, а учениците от V до Х клас са в ротация присъствено и в ОРЕС по график за ротация.

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

ВАЖНО!!! Преминаване в ротационно обучение по график – ПРИСЪСТВЕНО И В ОРЕС – график – редуване до 30.11

Уважаеми родители и ученици,
в изпълнение на Заповед № РД09-4465/17.11.2021г. на Министъра на образованието на 22.11.2021 г. /понеделник/ за всички ученици от СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа да се организира обучение от разстояние в електронна среда – Тeams. Повече информация в рубриката „Обучение в електронна среда“

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

Уважаеми родители и ученици,
в изпълнение на Заповед № РД09-4003/01.11.2021г. на Министъра на образованието на 15.11.2021 г. /понеделник/ за всички ученици от СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа да се организира обучение от разстояние в електронна среда – Тeams. Повече информация в рубриката „Обучение в електронна среда“

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

ВАЖНО!!! Преминаване в ротационно обучение по график – ПРИСЪСТВЕНО И В ОРЕС

Уважаеми родители и ученици,
съгласно Заповед № РД-01-890/03.11.2021г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България и Заповед № РД-09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката,
обучението в СУ „Неофит Рилски“ град Кнежа ще се извършва на ротационен принцип за периода от 08.11.2021 г. ДО 12.11.2021 г.
ПРИСЪСТВЕНО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ КЛАСОВЕТЕ: I, II, III, IV и VII клас.
В ОРЕС ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ КЛАСОВЕТЕ: V, VI, VIII, IX и X клас.

Присъствено са и децата в групата за задължително предучилищно образование.

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

Във връзка с изпълнение дейностите по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове,

Средно училище ,,Неофит Рилски“ гр. Кнежа

обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността „Образователен медиатор“ на пълен работен ден за учебната 2021/2022 годинa – изтекла обява.

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка със заповед № РД 01-220/08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването,  заповед № 720/09.04.2021 г. на Директора на СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа считано от 12.04.2021 г. се възстановяват присъствените учебните занятия за всички деца от ПГ и ученици от I до XII клас.

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със заповед № РД 01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването, заповед № РД 09-798/31.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката и заповед № 687/31.03.2021 г. на Директора на СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа за всички деца от ПГ и ученици от I до XII клас за периода от 01.04.2021 г. до 02.04.2021 г.  преминават в обучение от разстояние в електронна среда – MS Teams, доколкото и ако е възможно със средствата на ИКТ, като спазват утвърденото седмично разписание за втори срок на учебната 2020/2021 година.

За учениците от XII клас в периода от 05.04.2021 г. до 07.04.2021 г. обучението се осъществява от разстояние в електронна среда MS Teams, като спазват утвърденото седмично разписание за втори срок на учебната 2020/2021 година.

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка със заповед № РД 01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването, заповед № РД 09-748/19.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката и заповед № 650/19.03.2021 г. на Директора на СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа учебните занятия за децата от ПГ и учениците от I до XII клас ще се провеждат от разстояние в електронна среда – MS Teams, доколкото и ако е възможно, като се спазва утвърденото седмично разписание за втори срок на учебната 2020/2021 година.

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка със заповед № РД 01-98/14.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването и заповед № 564/15.02.2021 г. на Директора на СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа считано от 16.02.2021 г. /вторник/ се провеждат присъствено учебните занятия за всички ученици от V до XII клас.

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 04.02.2021

На 04.02.2021 г. започва II учебен срок за всички ученици в СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа. Обучението на учениците ще се провежда съгласно Заповед № 482 от 02.02.2021 г. на Директора на СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа виж тук.

От 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас ще се извършва при спазването на следния график:

 • от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;
 • от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 клас;

от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

СЪОБЩЕНИЕ!

В изпълнение на Заповед № 01-677/25.11.2020 г. на M3, Заповед № РД 09-3457/26.11.2020 г. на МОН и Заповед № 283/27.11.2020 година на Директора на СУ се преустановяват присъствените учебни занятия за деца и ученици от ПГ до XII  клас считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.  Децата и учениците преминават в обучение от разстояние. Повече за обучението вижте на страница ОРЕС

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Уважаеми РОДИТЕЛИ и УЧЕНИЦИ,
Съглсно запове № 268/23.11.2020 г. на Директора на СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа, Училището преминава в режим на редуване на присъствено обучение и обучение в електронна среда на учениците от V до XII клас в СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа, считано от 25.11.2020 г. до 23.12.2020 г. включително по следния График:

Следва се седмичното разписание за първия учебен срок на учебната 2020/2021 г.  по дни и часове.

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ ВИ УВЕДОМЯВАМЕ,ЧЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №438/17.11.2020 год. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КНЕЖА И ЗАПОВЕД № 259/17.11.2020 Г.ДИРЕКТОРА НА СУ “НЕОФИТ РИЛСКИ“ ГР. КНЕЖА СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ VI до XII КЛАС, СЧИТАНО ОТ 18.11.2020 Г. ДО 27.11.2020 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.
За този период учениците от VI до XII клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда – MS Teams, като спазват утвърденото седмично разписание за първи срок на учебната 2020/2021 година И СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

Децата от подготвителната група и учениците от I до V клас продължават да се обучават присъствено в условията на стриктно спазване на правилата и мерките за работа и обучение в условията на COVID – 19.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Ако са налице грипоподобни симптоми при Вашето дете, молим своевременно да уведомите личния лекар на детето Ви, както и да информирате класния ръководител при необходимост от отсъствие по здравословни причини.

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

ВНИМАНИЕ!

Във връзка със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 година на МЗ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на РБ и Заповед № 201/28.10.2020 година на Директора на СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от VIII до XII клас, считано от 29.10.2020 година до 11.11.2020 година вкл. За този период учениците от VIII до XII клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда – MS Teams, като спазват утвърденото седмично разписание за първи срок на учебната 2020/2021 година.

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

В настоящата учебна година се добавя още една голяма задача – да опазим здравето на децата, на работещите в системата, на семействата и на всички ни около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19. В тази връзка в СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа са разработени и утвърдени със заповед № 1245/11.09.2020 г. Мерки за работа в условията на извънредна епидемиологична обстановка.

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

СЪОБЩЕНИЕ!!!

Скъпи ученици и родители,  въвеждането на извънредното положение за ограничаване на разпространяване на COVID-19, наложи училищната система да предприеме бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението. От 16.03.2020г. СУ „Неофит Рилски“ започва своето дистанционно обучение! Родители, учители и ученици ще работят заедно, рамо до рано в тази трудна за всички обстановка!  Благодарим Ви!

Обучението ще се извършва по следния График.

Връзка с учителите може да се осъществява по електронните им пощи – тук

13.03.2020 г. Дистанционно обучение – обръщение от МОН

13.03.2020 г. Заповед на Министъра на здравеопазването

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

СЪОБЩЕНИЕ!!!

За предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявалия с цел осигуряване на живота и здравето на децата и учениците, педагогическите специалисти и другите служители в СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа е извършен извънреден инструктаж с конкретни  мерки.

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

 Идват Коледни и Новогодишни празници

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

Във връзка с промените в Наредбата за приобщаващо образование се въвеждат нови регламенти, свързани със заниманията по интереси, които да се организират в училище за учениците от I до XII клас в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището. Заниманията по интереси се организират в тематичните направления: „Дигитална креативност“,  „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин на живот“, „Спорт“.

В срок до 16.01.2019 година се извършва проучване на желанията на учениците въз основа на анкета.

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

Обучение на педагогическите специалисти

от СУ „Неофит Рилски“, гр. Кнежа

  по темата: „ИНОВАТИВНИ И ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА“

16.12.2017 г. – Плевен – 8 часа присъствено обучение

Лектор:  Проф. д-р Янка Русева Тоцева ,

завършила е СУ „Св. Климент Охридски“ град София. Тя е магистър по „Педагогика” с втора специалност „Философия” и допълнителна специалност „Реторика”. От 1995г. е доктор по педагогика.

за повече снимки от обучението, натиснете линка с картинка

по долу !

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

Пето национално ученическо състезание по

„Банкиране, финансиране и бюджетиране”

ОТБОРНИ НОСИТЕЛИ НА СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ: 1-ви кръг

1-2 декември 2017 г., гр. Свищов

СПЕЦИАЛНИ ОТЛИЧИЯ ЗА ОТБОРИТЕ-УЧАСТНИЦИ в петото национално ученическо състезание по банкиране, финансиране, бюджетиране: „Бизнес проект и бизнес кредит“

В направление УНИКРЕДИТ БУЛБАНК:

Отличие на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” за най-рентабилен бизнес проект:

Отбор № 1. СУ „Неофит Рилски“ – Гр. Кнежа, в състав: Борислав Ицов Петров, Велислава Владимирова Конова, Виктор Георгиев Занков, Виктория Трифонова Денинска, с преподавател: Мариела Венциславова Кьосовска и ментор: Йорданка Георгиева  Занкова, специалност „Финанси“, курс IV, група 1.

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

НА СТРАНИЦА ,,ЗА ВАС, УЧЕНИЦИ“

СА КАЧЕНИ КНИГИТЕ ЗА ПРОЧИТ ПРЕЗ ЛЯТОТО.

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

25 март – международен ден на търпението

Денят ще бъде отбелязан в СОУ „Н. Рилски“ със следната

ПРОГРАМА

Ден на търпението – 25.03.2016 г. /петък/

      Цел: Насочване и постигане на толерантни взаимоотношения, изслушване, търпение и уважение. Зачитане мнението и индивидуалността на всеки човек.

      Организатори:

 • М.Тричкова – педагогически съветник
 • Р. Георгиева – ресурсен учител

Изпълнител:

Ученици от V; VI; VII;XII клас.

 1. Изработване на табла – постери, посветени на Деня на търпението – ученици от V; VI; VII клас.
 2. Дискусия по темата:”Търпението е в нашите ръце”- в часа по Свят и личност – ученици от XII клас и учител П.Панагюрска.
 3. Кратка литературна програма:                                                                            Уводни думи – кратка информация за Деня на търпението – Цветина Изворска и Ралица Андреевска ученички от VІІ клас
 • Мисли посветени на търпението, притча за търпението – Ивана Божинова, ученичка от VII клас; Павел Милашки – ученик от VII клас; Веселин Киров – ученик от V клас.
 • Есе от ученичката от XII клас Елица Занкова на тема: „Търпението е моята добродетел.”
 • Украса – жълти балони с надписи, посветени на търпението.

Срок на изпълнение: 25.03.2016г. от 09.15 ч. във фоайето на втори етаж на СОУ”Н.Рилски” – гр. Кнежа.

НЕКА ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ПРИЗОВЕМ КЪМ ТЪРПЕНИЕ – ВЗАИМНО ИЗСЛУШВАНЕ И УВАЖЕНИЕ, ЗАЧИТАНЕ МНЕНИЕТО НА ДРУГИТЕ И ТОЛЕРАНТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ!

Учениците от ХII клас оформиха постер с мисли и изображения12472357_1055269584538402_3270668773591491098_n

“ Истинското търпение изисква разбиране на нещата.

Windows_7_-_SandglassСамо умният човек може да бъде търпелив. Той е над обикновените условия в живота.

Търпеливият човек е всякога по-силен от противника си и по мисъл и физически.

Търпеливият е предвидлив.

Търпеливият човек е способен на жертва.  

Знанието, силата, любовта се придобиват чрез търпение.

Търпението е жизненият еликсир на душата, то не може да се постигне лесно. Без търпението може, но нищо няма да се постигне. Много таланти на хората пропадат от липса на търпение.“                                           из Разсъждения на Учителя Дънов

uchitelya-za-tarpenieto

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

На страницата „За вас, ученици“ е качен

списъка на учебниците за VIII, IX  и Х клас

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

 25.02.2015 г. – Ден на Розовата фланелка.
       Денят на Розовата фланелка е световният ден за противодействие на тормоза на децата и юношите в училище.

    На този ден участниците са помолени да носят розово, за да символизират своята позиция и неприемане на тормоза в училище.

     Всичко започва като протест срещу инцидент, станал в училище в канадска провинция Нова Скотия. Това събитие е организирано от двама ученици – Дейвид Шепърт и Травис Прайс. При откриване на учебната година през септември 2007 г. в тяхното училище група от по-голвмите ученици са се подигравали и тормозили един деветокласник, че дошъл на училище с розово поло. На следващият ден тези двама ученици са решили да се организират да купят и разпространят сред съучениците си 50 розови тениски в подкрепа на тормозеното момче. Тази тяхна инициатива бързо става популярна и сред учениците от други училища.
През 2008 г. премиерът на Британска Колумбия Гордън Кембъл обявява 27 февруари за ден срещу тормоза в училище. На следващата година на 25 февруари също много ученици честват този ден, идвайки в училище по розови тениски и други розови дрехи, на които пише „Тормозът спира тук“ и „Ден на розовата фланелка“. Скоро тази инициатива на канадските ученици се подема и от хиляди училища по целия свят и през 2011 г. около 1 млн. ученици от над 25 страни честваха този ден.
За първи път в България се отбелязва през 2012 г. В България около 250 000 деца ежегодно са подложени на една или друга форма на училищен тормоз

Нека и ние подкрепим тази инициатива, като всеки ден с действията си декларираме, че не искаме тормоз в нашето училище. А тези ученици, които тормозят, нека се замислят поне веднъж за последствията.

https://www.youtube.com/watch?v=3TIMM7EFxew

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

     На 21.04. 2013 г. във гр. Велико Търново се проведе регионалния  кръг на Американската олимпиада „Спелинг бий“.

20809_503625163036183_1222084118_n

     Участваха и нашите представители Виктор Занков и Любослав Бачийски от VІІ „а“ клас заедно със своя преподавател г-н Евгений Вантов. 

9946_503631913035508_549540112_n

603709_503631003035599_665156592_n

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

На 15.04.2013 г. в СОУ „Неофит Рилски“ се проведе традиционното тържество в І клас – празникът на буквите. Малките първокласници декларираха: „Ние вече сме грамотни“.

DSC02498

DSC02618

DSC02612

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

На 22.03.2013 г. в СОУ „Н. Рилски“ се проведе за втора поредна година вътрешният кръг на Американската олимпиада „Спелинг бий“.

581390_491854604213239_1174084294_n

За следващия кръг се класираха

Виктор Занков и Любослав Бачийски от седми „а клас.

482083_491862700879096_75226984_n

602158_491862080879158_1588332038_n

Очакваме тяхното представяне и им пожелаваме успех.

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

   На 21.03.2013 г. учениците от начален курс с класен ръководител г-жа Таня Цуцуманова проведоха открит урок  по предприемачество на тема „Избор“ по програма  „Джуниър Ачийвмънт България“. На урока присъстваха родители, учители, директори на училища,  кметът на Община Кнежа г-н Симеон Шарабански и гости от общината.

72465_491567104241989_2099808684_n

   Ученици от класа, участващи в клуб „Играя, творя и се забавлявам с компютър“ по проект „Успех“ в СОУ  „Н. Рилски“ гр. Кнежа, посрещнаха гостите с букетче здравец и изработени от тях картички за първа пролет.

DSCF6125DSCF6127

 

DSCF6129

  Урокът протече с активното участие на децата, които излагаха много ентусиазирано своите проекти и споделяха мненията си по зададените казуси от учителката.

263603_491567337575299_450189265_n

  Накрая   учениците бяха наградени с грамоти за участие и активна работа и с календарчета и химикалки, връчени от председателят на общински съвет гр. Кнежа: г-жа Малина Цолова.

6663_491575200907846_507694344_n

208820_491574204241279_1317028166_n

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

 В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА

 

Последни публикации

Добре дошли в официалния сайт на СУ „Неофит Рилски“ град Кнежа

 

 

п.к 5835, гр. Кнежа, общ Кнежа, обл. Плевен,

ул. „Христо Смирненски“ № 52

За контакти:

     тел. 09132/ 71 85

      e-mail: info-1501108@edu.mon.bg      

Фейсбук страница: ttps://www.facebook.com/soukneja