МАТУРИ

imagesВАЖНИ ДАТИ ЗА ВАС, ЗРЕЛОСТНИЦИ

Сесия май-юни 2018 г.

  • Български език и литература – 21 май 2018 г., начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018 г., начало 8:00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 май 2018г. – 01 юни 2018 г.

Сесия август-септември 2018 г.

  • Български език и литература – 28 август 2018 г., начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2018 г., начало 8:00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2018 г. – 05 септември 2018 г.

График за провеждане на матури 2018

Сесия май-юни

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 05.03.2018 г. – 16.03.2018 г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 11.04.2018 г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2018 г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати за провеждане на дзи 2018 г.

5.) Оценяване на изпитните работи – 25.05.2018 г. – 08.06.2018  г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 13.06.2018 г.

7.) Раздаване на дипломи – на 22.06.2018 година

Сесия август – септември

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 02.07.2018 г. – 13.07.2018 г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 03.08.2018 г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити –  24.08.2018 г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати на провеждане на ДЗИ 2017

5.) Оценяване на изпитните работи – 29.08.2018 г. – 07.09.2018 г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.09.2018 г.

7.) Раздаване на дипломи – до  22.09.2018 година

Друга полезна информация за матурата:

В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА