МАТУРИ

imagesВАЖНИ ДАТИ ЗА ВАС, ЗРЕЛОСТНИЦИ

Сесия май-юни 2020 г.

  • Български език и литература – 20 май 2020 г., начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2020 г., начало 8:00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2020г. – 29 май 2020 г.

Сесия август-септември 2020 г.

  • Български език и литература – 27 август 2020 г., начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 28 август 2020 г., начало 8:00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 31 август 2020 г. – 03 септември 2020 г.

График за провеждане на матури 2020

Сесия май-юни

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 04.03.2020 г. – 17.03.2020 г. – Образец на заявление изтегли тук.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 18.05.2020 г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2020 г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – 20 и 22 май 2020 г.

5.) Оценяване на изпитните работи – 23.05.2020 г. – 08.06.2020  г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 12.06.2020 г.

7.) Връчване на дипломи – до 22.06.2020 година

Сесия август – септември

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 01.07.2020 г. – 14.07.2020 г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 24.08.2020 г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити –  24.08.2020 г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – 27 и 28 август 2020 г.

5.) Оценяване на изпитните работи – 31.08.2020 г. – 08.09.2020 г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.09.2020 г.

7.) Връчване на дипломи – до  14.09.2020 година

В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА