МАТУРИ

imagesВАЖНИ ДАТИ ЗА ВАС, ЗРЕЛОСТНИЦИ

Сесия май-юни 2017 г.

  • Български език и литература – 19 май 2017 г., начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2017 г., начало 8:00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2017г. – 02 юни 2017 г.

Сесия август-септември 2017 г.

  • Български език и литература – 28 август 2017 г., начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2017 г., начало 8:00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2017 г. – 05 септември 2017 г.

График за провеждане на матури 2017

Сесия май-юни

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 06.03.2017 г. – 17.03.2017 г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 12.04.2017 г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2017 г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати за провеждане на дзи 2017 г.

5.) Оценяване на изпитните работи – 20.05.2017 г. – 04.06.2017  г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 09.06.2017 г.

Сесия август – септември

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 03.07.2017 г. – 14.07.2017 г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 04.08.2017 г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити –  25.08.2017 г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати на провеждане на ДЗИ 2017

5.) Оценяване на изпитните работи – 29.08.2017 г. – 08.09.2017 г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 11.09.2017 г.

7.) Раздаване на дипломи – на 21.06.2017 година

Друга полезна информация за матурата:

В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА