ДЗИ

imagesВАЖНИ ДАТИ ЗА ВАС, ЗРЕЛОСТНИЦИ

Сесия май-юни 2021 г.

  • Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 8:00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2021г. – 31 май 2021 г.

Сесия август-септември 2021 г.

  • Български език и литература – 26 август 2021 г., начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021 г., начало 8:00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2021 г. – 02 септември 2021 г.

График за провеждане на матури 2021

Сесия май-юни

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 01.03.2021 г. – 19.03.2021 г. – Образец на заявление изтегли тук.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 18.05.2021 г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2021 г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – 19 и 21 май 2021 г.

5.) Оценяване на изпитните работи – 22.05.2021 г. – 06.06.2021  г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 07.06.2021 г.

7.) Връчване на дипломи – до 22.06.2021 година

Сесия август – септември

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 01.07.2021 г. – 16.07.2021 г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 23.08.2021 г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити –  23.08.2021 г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – 26 и 27 август 2021 г.

5.) Оценяване на изпитните работи – 29.08.2021 г. – 07.09.2021 г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 08.09.2021 г.

7.) Връчване на дипломи – до  14.09.2020 година

В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА