ДЗИ

imagesВАЖНИ ДАТИ ЗА ВАС, ЗРЕЛОСТНИЦИ

Информация за лица, завършили 12 клас преди 2021/2022 година.

План за информационна кампания 

Сесия май-юни 2024 г.

  • Български език и литература – 17 май 2024 г., начало 8:30 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 20 май 2024 г., начало 8:30 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 – 31 май 2024 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година)

Сесия август-септември 2024 г.

  • Български език и литература – 22 август 2024 г., начало 8:30 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 август 2024 г., начало 8:30 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 август 2024 г. – 28 август 2024 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година)

График на дейности за организация и провеждане на ДЗИ 2024 г.

Сесия май-юни

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 06.02.2024 г. – 21.02.2024 г.

2) Утвърждаване на списък със сгради, зали и броя на местата в залите  –  до 06.03.2024 г.

3) Допускане до ДЗИ и издаване на служебна бележка за допускане – до 16.05.2024 г.

4) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 16.05.2024 г.

5.) Оценяване на изпитните работи – 20.05.2024 г. – 05.06.2024  г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 07.06.2024 г.

Сесия август – септември

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 26.06.2024 г. – 11.07.2024 г.

2) Допускане до ДЗИ и издаване на служебна бележка за допускане – 21.08.2024 г.

3) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 21.08.2024 г.

4.) Оценяване на изпитните работи – 26.08.2024 г. – 04.09.2024 г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 05.09.2024 г.

 

Примерни задачи към учебно-изпитни програми (УИП) за държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2021 – 2022 година 

Справочни материали за ДЗИ

 

В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА