МАТУРИ

imagesВАЖНИ ДАТИ ЗА ВАС, ЗРЕЛОСТНИЦИ

Сесия май-юни 2019 г.

  • Български език и литература – 21 май 2019 г., начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2019 г., начало 8:00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 май 2019г. – 31 май 2019 г.

Сесия август-септември 2019 г.

  • Български език и литература – 28 август 2019 г., начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2019 г., начало 8:00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2019 г. – 04 септември 2019 г.

График за провеждане на матури 2019

Сесия май-юни

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 05.03.2019 г. – 18.03.2019 г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 17.05.2019 г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 17.05.2019 г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – 21 и 23 май 2019 г.

5.) Оценяване на изпитните работи – 25.05.2019 г. – 08.06.2019  г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 13.06.2019 г.

7.) Раздаване на дипломи – до 21.06.2019 година

Сесия август – септември

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 01.07.2019 г. – 12.07.2019 г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 23.08.2019 г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити –  23.08.2019 г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – 28 и 29 август 2019 г.

5.) Оценяване на изпитните работи – 29.08.2019 г. – 07.09.2019 г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.09.2019 г.

7.) Раздаване на дипломи – до  14.09.2019 година

Друга полезна информация за матурата:

В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА