ДЗИ

imagesВАЖНИ ДАТИ ЗА ВАС, ЗРЕЛОСТНИЦИ

Информация за лица, завършили 12 клас преди 2021/2022 година.

План за информационна кампания 

Сесия май-юни 2022 г.

  • Български език и литература – 18 май 2022 г., начало 8:30 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 20 май 2022 г., начало 8:30 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2022г. – 03 юни 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година)

Сесия август-септември 2021 г.

  • Български език и литература – 25 август 2022 г., начало 8:30 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 26 август 2022 г., начало 8:30 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 август 2022 г. – 02 септември 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година)

График за провеждане на матури 2022

Сесия май-юни

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 03.02.2022 г. – 18.02.2022 г. – Образец на заявление изтегли тук.

2) Утвърждаване на списък със сгради, зали и броя на местата в залите  –  до 11.03.2022 г.

3) Допускане до ДЗИ и издаване на служебна бележка за допускане – до 17.05.2022 г.

4) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 17 05.2022 г.

5.) Оценяване на изпитните работи – 20.05.2022 г. – 06.06.2022  г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 08.06.2022 г.

Сесия август – септември

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 27.06.2022 г. – 08.07.2022 г.

2) Допускане до ДЗИ и издаване на служебна бележка за допускане – 23.08.2022 г.

3) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 24.08.2022 г.

4.) Оценяване на изпитните работи – 27.08.2022 г. – 07.09.2022 г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 07.09.2022 г.

 

Примерни задачи към учебно-изпитни програми (УИП) за държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2021 – 2022 година 

 

В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА