Клуб „Млад Архимед“

„Млад Архимед“ ще се нарича клубът, с който ще стартира работата си по Проект „Успех“ през уч. 2013/2014 г. г-жа Зоя Бачийска.