Покана за провеждане на заседание на обществен съвет

ПОКАНА

за провеждане на заседание на Обществен съвет

 

Уважаеми Представители,

              Каним Ви на заседание за учредяване на Обществен съвет към               СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа, което ще се проведе на 14.12.2022 година от 13,00 часа в сградата на училището, при следния дневен ред:

  1. Учредяване на Обществен съвет към СУ „Неофит Рилски“.
  2. Избор на членове на Обществения съвет – редовни и резерви.
  3. Избор на председател на Обществения съвет.
  4. Запознаване с Правилник за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
  5. Попълване на Декларация, с която лицето удостоверява по чл.5, ал.1 от Правилник за създаване, устройството и дейността на обществените съвети.
С уважение: Емилия Денинска
Директор на СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа