ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

адрес 001

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС

по повод ,,Седмица на книгите !“
11 до 15 декември 2017 година

от АЛБЕНА ТОТЕВА  – Началник Регионално управление на образованието град Плевен

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

от проф. д-р Андрей Захариев,

ръководител на катедра,,Финанси и кредит“при СА,,Д.Н.Ценов“ град Свищов и Председател на УС на Фондация,,Проф.д-р Минко Русенов“

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ МЕГЛЕНА КУНЕВА,                                                                                МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТАадр 1 001

адр 2

*****************

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА,  

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 43-тото НАРОДНО СЪБРАНИЕ

адрес цачева 001

*****************

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ РАЛИЦА ДОБРЕВА,                                     ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

адрес областен 001

*****************

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ИЛИЙЧО ЛАЧОВСКИ, КМЕТ НА ОБЩИНА КНЕЖА

адрес предс на общ съвет 001

адрес кмет 001

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КАТЯ ГЕРГОВСКА,                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КНЕЖА

адрес предс 2 001

*****************

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ИЗДАТЕЛСТВО „АНУБИС“/ „БУЛВЕСТ“

адрес анубис 001

*****************

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ УЧИЛИЩА “ ЕВРОПА“

адрес - уч. Европа 001

*****************

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ ОТ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ГР. КНЕЖА

адрес 3 001 адрес 4 001 адрес одз 001 адрес паисий 001

адрес 5 001