За Вас, родители

ВИЖ БРОШУРА „КИБЕРТОМОЗЪТ“

ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ:6060a6_8e3fc0c2bfb54c8db375431514265738_jpg_srz_453_344_85_22_0_50_1_20_0

І учебен срок:

За ученици ПГ, I – IV клас – 17.10.2018 г.

За ученици V -. XII клас – 18.10.2018 г.

 

ІІ учебен срок:

За ученици ПГ, I – IV клас 20.02.2019 г., 17.04.2019 г.

За ученици V – ХІІ кл. – 21.02.2019 г., 18.04.2019 г.

*************

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ за II учебен срок на уч. 2018/2019 г.  тук

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ за І учебен срок на уч. 2018/2019 г.  тук

*************

 В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА