За Вас, родители

Скъпи родители,  готови ли сте за новата 2020/2021 година в условията на COVID-19? Запознайте се с Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“, който да улесни разговора Ви с деца за обучението в условията на епидемия COVID-19.

****************************************************************************************************

ВИЖ БРОШУРА „КИБЕРТОМОЗЪТ“

ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ:6060a6_8e3fc0c2bfb54c8db375431514265738_jpg_srz_453_344_85_22_0_50_1_20_0

І учебен срок:

За ученици ПГ, I – IV клас – 23.10.2019 г.

За ученици V -. XII клас – 24.10.2019 г.

 

ІІ учебен срок:

За ученици ПГ, I – IV клас 12.02.2020 г., 22.047.2020 г.

За ученици V – ХІІ кл. – 13.02.2020 г., 23.04.2020 г.

*************

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ за I учебен срок на уч. 2020/2021 г.  тук

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ за І учебен срок на уч. 2020/2021 г.  тук

*************

 В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА