За Вас, родители

ВИЖ БРОШУРА „КИБЕРТОМОЗЪТ“

ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ:6060a6_8e3fc0c2bfb54c8db375431514265738_jpg_srz_453_344_85_22_0_50_1_20_0

І учебен срок:

За ученици ПГ, I – IV клас – 25.10.2017 г.

За ученици V -. XII клас – 26.10.2017 г.

 

ІІ учебен срок:

За ученици ПГ, I – IV клас 21.02.2018 г., 18.04.2018 г.

За ученици V – ХІІ кл. – 22.02.2018 г., 19.04.2018 г.

*************

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ за ІI учебен срок на уч. 2017/2018 г.  тук

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ за І учебен срок на уч. 2017/2018 г.  тук

*************

 В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА