За Вас, родители

Скъпи родители,  готови ли сте за новата 2021/2022 година в условията на COVID-19? Запознайте се с Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“, който да улесни разговора Ви с деца за обучението в условията на епидемия COVID-19.

****************************************************************************************************

ВИЖ БРОШУРА „КИБЕРТОМОЗЪТ“

****************************************************************************************************

ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ:6060a6_8e3fc0c2bfb54c8db375431514265738_jpg_srz_453_344_85_22_0_50_1_20_0

І учебен срок:

За ученици ГЗПО, I – IV клас – 25.10.2023 г.

За ученици V – XII клас – 26.10.2023 г.

 

ІІ учебен срок:

За ученици ГЗПО, I – IV клас 07.02.2024 г., 24.04.2024 г.

За ученици V – Х кл. – 08.02.2024 г., 25.04.2024 г.

*************

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ за II учебен срок на уч. 2023/2024 г.  

*************

10 препоръки към родителите

1. Не забравяйте – отговорни за детето сте вие. Училището е ваш партньор, съюзник и помощник, но отговорността за образованието на вашето дете е ваша.

2. Насърчавайте детето. Предстои му да се сблъска с много нови и непознати неща, трудности, дори неуспехи – подкрепяйте го.

3. Припомняйте си основната цел – не трупането на знания, а създаването на умения за усвояване на знания.

4. Не се плашете от грешките. Помогнете на детето да изгради кураж да прави грешки, да ги поправя и да върви  напред – това е важна част от изграждането на инициативността.

5. Най-ценният дар, който можете да дадете на своето дете, е добрата самооценка – вярвайте в детето и му го показвайте.

6. Не подценявайте ролята на дневния режим и разумната програма за извънкласни занимания – бъдете последователни, но не прекалено амбициозни.

7. Посветете време и усилия на изграждането на доверие между вас и учителите на детето – това е най-добрата подкрепа за вашето дете.

8. Не подкопавайте авторитета на училището пред детето – то има нужда от спокойствие и увереност. Ако не сте съгласни с определени правила, опитайте се да намерите взаимно приемливо решение с учителите на детето.

9. Опознайте родителите на другите деца от класа на вашето дете – силната родителска общност може да помогне за превръщането на училището във вълнуващо приключение.

10. Помнете, че най-сигурният път към успеха на вашето дете е успехът на всички деца – подкрепяйте усилията на класния ръководител и другите родители да създадат клас, в който всички деца успяват.

 

 В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА

Последни публикации

Добре дошли в официалния сайт на СУ „Неофит Рилски“ град Кнежа

 

 

п.к 5835, гр. Кнежа, общ Кнежа, обл. Плевен,

ул. „Христо Смирненски“ № 52

За контакти:

     тел. 09132/ 71 85

      e-mail: info-1501108@edu.mon.bg      

Фейсбук страница: ttps://www.facebook.com/soukneja