ИЗПИТИ 2020 ГОДИНА

Подаването на заявления за явяване на изпит по чужд ези в VII и Х клас и за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас може да се подава по електронен път, като срокът е до 10.04.2020 г. От тук може да си изтеглите заявленията: за ЧЕ 7 клас – тук, за ЧЕ 10 клас – тук, за ИТ 10 клас – тук

Заявленията се изтеглят, попълват се от ученика и родителя/настойника, сканират се и се изпращат на ел. поща на училището: kolda6ka_su@abv.bg.

При невъзможност за подаване по ел. път учениците ги подават в училище, като се спазват епидемичните мерки.