ИЗПИТИ 2022 ГОДИНА

Подаването на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и Х клас и за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас в срок от 02.02. – 18.02.2022 г.

Модел на НВО по БЕЛ за 4 клас за учебната 2021/2022 г. 

Модел на НВО по математика за 4 клас за учебната 2021/2022 г. 

Модел на НВО по БЕЛ за 7 клас за учебната 2021/2022 г.

Модел на НВО по математика за 7 клас за учебната 2021/2022 г.

Модел на НВО по чужд език за 7 клас за учебната 2021/2022 г.

Модел на НВО по БЕЛ за 10 клас за учебната 2021/2022 г.

Модел на НВО по математика за 10 клас за учебната 2021/2022 г.

Модел на НВО по чужд език за 10 клас за учебната 2021/2022 г.

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигиталните компетентности за 10 клас за учебната 2021/2022 г.

План за информационна кампания за НВО – 7 клас

План за информационна кампания за НВО – 10 клас

В НАЧАЛО НА СТРАНИЦАТА