ИЗПИТИ 2024 ГОДИНА

Учениците от IV, VII и Х клас, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение имат възможност за полагане на изпитите от националното външно оценяване само след заявено писмено желание /подаване на заявление при секретаря на училището/ в срок до 16.02.2024 г.

Подаването на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и Х клас и за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас в срок от 01.02. – 16.02.2024 г.

Модел на НВО за 4 клас  

Модел на НВО за 7 клас

Модел на НВО за 10 клас

План за информационна кампания за НВО – 7 клас

План за информационна кампания за НВО – 10 клас

НАЧАЛО НА СТРАНИЦАТА