„Училищен плод“

     Нашето училище участва в Европейска схема за предлагане на плодове и зеленчуци, средствата се осигуряват от Европейския фонд за гарантиране на  земеделието и от Държавния бюджет под формата на национално съфинансиране.

     Целта на схемата „Училищен плод” е създаване на навици за честа консумация на плодове и зеленчуци у  децата в най-ранна детска възраст, както и повишаване на осведомеността за тяхното благоприятно въздействие  и значение за здравето на човека.

     През настоящата учебна 2012 / 2013 г. учениците от ПГ, І, ІІ, ІІІ и ІV клас получават два пъти седмично плодове и зеленчуци. Проектът е придружен с информационна кампания сред децата за ползата от плодовете и зеленчуците. Използват се атрактивни и подходящи  методи и форми.

     През ноември  в СОУ ”Неофит Рилски” ученици и родители  се запознаха със схемата чрез презентация „Плодове и зеленчуци- здравословно хранене”.

     Под ръководството на своите учители, децата  подготвиха изложба ”Веселитe плодчета и зеленчуци”. Със съдействието  на г-жа Рангелова  беше проведено съвместно мероприятие на учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас и участниците в  клуб “ Играя, творя и се забавлявам с компютър“ по Проект Успех на тема „Да маскираме плодове и зеленчуци“. Използвайки компютърна програма, децата изработиха забавни колажи, като маскираха плодове и зеленчуци. Изработените забавни картинки  отпечатахме и представихме във фоайето на училището. 

Ето някои от творбите на децата:

 

    

 

 Малчуганите ще изработят информационни табла „Здравей, Здраве” и „ За да сме здрави” .

**********

В края на месец март учениците от начален курс организираха “ Празник на здравето“.

*****

През месец април учениците изработиха хранителна пирамида. Ето кадри от събитието:

IMG_1100

IMG_1099

IMG_1105

IMG_1110

IMG_1112