ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ossu201611

ПОКАНА за родителска среща

 

 

В СУ „Неофит Рилски“ е учреден обществен съвет в състав:

Председател:

Малина Борисова Викторова – представител на обществениците

Членове:

1. Стефка Алексиева Йорданова – представител на родителите

2. Павлина Георгиева Пазиева – представител на родителите

3. Денис Янушов Светлинов – представител на родителите

4. Петя Иванова Маринска-Хинкина – представител на финансиращия орган – Община Кнежа

Резерви:

1. Рома Годев Георгиев- представител на родителите

2. Николай Благоев Николов – представител на родителите

3. Христина Иванова Папарашкова – представител на обществениците

4. Илия Борисов Благиев – представител на обществениците

5. Илийка Стефанова Танчева – представител на финансиращия орган – Община Кнежа

Правилник за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Протоколи:

Протокол № 3

Протокол № 2

Протокол № 1