ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ossu201611

ПОКАНА за родителска среща

 

 

От учебната 2016/2017 година в СУ „Неофит Рилски“ е учреден обществен съвет в състав:

Председател: Димитрина Василева Кузманчовска – представител на родителите

Членове:

1. Илия Благоев Николов – представител на родителите

2. Искра Милчева Симеонова – представител на родителите

3. Гена Златкова Данаилова  – представител на родителите

4. Петя Иванова Маринска-Хинкина – представител на финансиращия орган – Община Кнежа

Резерви:

1. Любомир Василев Найденов – представител на родителите

2. Йоана Данчова Божилова – представител на финансиращия орган – Община Кнежа

Правилник за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Протоколи: Протокол № 1