ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ossu201611

ПОКАНА за родителска среща

 

 

От учебната 2016/2017 година в СУ „Неофит Рилски“ е учреден обществен съвет в състав:

Председател: Димитрина Василева Кузманчовска – представител на обществениците

Членове:

1. Петър Емилов Петров – представител на родителите

2. Искра Милчева Симеонова – представител на родителите

3. Малина Борисова Викторова – представител на родителите

4. Петя Иванова Маринска-Хинкина – представител на финансиращия орган – Община Кнежа

Резерви:

1. Васил Борисов Манчев – представител на родителите

2. Пенка Димова Николова – представител на родителите

3. Любен Годев Георгиев – представител на обществениците

4. Мартин Петров Денински – представител на обществениците

5. Йоана Данчова Банкова – представител на финансиращия орган – Община Кнежа

Правилник за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Протоколи: Протокол № 1