ФИНАНСИ

Бюджет на СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа за 2021 година – тук

Отчети:

Отчет 01.01.21-31.12.2021 г. – виж тук

Отчет 01.01.21-30.11.2021 г. – виж тук

Отчет 01.01.21-31.10.2021 г. – виж тук

Отчет 01.01.21-31.09.2021 г. – виж тук

Отчет 01.01.21-31.08.2021 г. – виж тук

Отчет 01.01.21-31.07.2021 г. – виж тук

Отчет 01.01.21-30.06.2021 г. – виж тук

Отчет 01.01.21-31.05.2021 г. – виж тук

Отчет 01.01.21-30.04.2021 г. – виж тук

Отчет 01.01.21-31.03.2021 г. – виж тук

Отчет 01.01.21-28.02.2021 г. – виж тук

Отчет 01.01.21-31.01.2021 г. – виж тук

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Бюджет и отчети 2020 г.

Бюджет с отчети 2019 г.

Бюджет с отчети 2018 г. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 Бюджет 2017 година – виж тук

Oтчети:

Отчет 01.01.17-31.01.2017 г. – виж тук

Отчет 01.01.17-28.02.2017 г. – виж тук

Отчет 01.01.17-31.03.2017 г. – виж тук

Отчет 01.01.17-30.04.2017 г. /училище/ – виж тук

Отчет 01.01.17-30.04.2017 г. /проект Твоя час/ – виж тук

Отчет 01.01.17-31.05.2017 г. – виж тук

Отчет 01.01.17-30.06.2017 г. – виж тук

Отчет 01.01.17-31.07.2017 г. – виж тук

Отчет 01.01.17-31.08.2017 г. – виж тук

Отчет 01.01.17-30.09.2017 г. – виж тук

Отчет 01.01.17-31.10.2017 г. – виж тук

Отчет 01.01.17-30.11.2017 г. – виж тук

Отчет годишен – виж тук