ФИНАНСИ

Бюджет на СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа за 2022 година – тук

Отчети:

Отчет 01.01.22-31.12.2022 г. – виж тук

Отчет 01.01.22-30.11.2022 г. – виж тук

Отчет 01.01.22-31.10.2022 г. – виж тук

Отчет 01.01.22-31.09.2022 г. – виж тук

Отчет 01.01.22-31.08.2022 г. – виж тук

Отчет 01.01.22-31.07.2022 г. – виж тук

Отчет 01.01.22-30.06.2022 г. – виж тук

Отчет 01.01.22-31.05.2022 г. – виж тук

Отчет 01.01.22-30.04.2022 г. – виж тук

Отчет 01.01.22-31.03.2022 г. – виж тук

Отчет 01.01.22-28.02.2022 г. – виж тук

Отчет 01.01.22-31.01.2022 г. – виж тук

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Бюджет и отчети 2021 г.

Бюджет и отчети 2020 г.

Бюджет с отчети 2019 г.

Бюджет с отчети 2018 г. 

Бюджет и отчети 2017 г.

В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА