ФИНАНСИ

Бюджет на СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа за 2024 година – тук

Отчети:

Отчет 01.01.24-31.12.2024 г. – виж тук

Отчет 01.01.24-30.11.2024 г. – виж тук

Отчет 01.01.24-31.10.2024 г. – виж тук

Отчет 01.01.24-31.09.2024 г. – виж тук

Отчет 01.01.24-31.08.2024 г. – виж тук

Отчет 01.01.24-31.07.2024 г. – виж тук

Отчет 01.01.24-30.06.2024 г. – виж тук

Отчет 01.01.24-31.05.2024 г. – виж тук

Отчет 01.01.24-30.04.2024 г. – виж тук

Отчет 01.01.24-31.03.2024 г. – виж тук

Отчет 01.01.24-28.02.2024 г. – виж тук

Отчет 01.01.24-31.01.2024 г. – виж тук

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Бюджет и отчети 2023 г.

Бюджет и отчети 2022 г.

Бюджет и отчети 2021 г.

Бюджет и отчети 2020 г.

Бюджет с отчети 2019 г.

В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА