ФИНАНСИ

Бюджет на СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа за 2020 година – тук

Отчети:

Отчет 01.01.20-31.12.2020 г. – виж тук

Отчет 01.01.20-30.11.2020 г. – виж тук

Отчет 01.01.20-31.10.2020 г. – виж тук

Отчет 01.01.20-31.09.2020 г. – виж тук

Отчет 01.01.20-31.08.2020 г. – виж тук

Отчет 01.01.20-31.07.2020 г. – виж тук

Отчет 01.01.20-30.06.2020 г. – виж тук

Отчет 01.01.20-31.05.2020 г. – виж тук

Отчет 01.01.20-30.04.2020 г. – виж тук

Отчет 01.01.20-31.03.2020 г. – виж тук

Отчет 01.01.20-29.02.2020 г. – виж тук

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Бюджет на СУ „Неофит Рилски“ град Кнежа за 2019 годинатук

Отчети:

Отчет 01.01.19-31.12.2019 г. – виж тук

Отчет 01.01.19-30.11.2019 г. – виж тук

Отчет 01.01.19-31.10.2019 г. – виж тук

Отчет 01.01.19-31.09.2019 г. – виж тук

Отчет 01.01.19-31.08.2019 г. – виж тук

Отчет 01.01.19-31.07.2019 г. – виж тук

Отчет 01.01.19-30.06.2019 г. – виж тук

Отчет 01.01.19-31.05.2019 г. – виж тук

Отчет 01.01.19-30.04.2019 г. – виж тук

Отчет 01.01.19-31.03.2019 г – виж тук

Отчет 01.01.19-28.02.2019 г. – виж тук

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 Бюджет на СУ „Неофит Рилски“ град Кнежа за 2018 година – виж тук

 Oтчети:

Отчет 01.01.18-31.12.2018 г. – виж тук

Отчет 01.01.18-30.11.2018 г. – виж тук

Отчет 01.01.18-31.10.2018 г. – виж тук

Отчет 01.01.18-31.09.2018 г. – виж тук

Отчет 01.01.18-31.08.2018 г. – виж тук

Отчет 01.01.18-31.07.2018 г. – виж тук

Отчет 01.01.18-30.06.2018 г. – виж тук

Отчет 01.01.18-31.05.2018 г. – виж тук

Отчет 01.01.18-30.04.2018 г. – виж тук

Отчет 01.01.18-31.03.2018 г./проект Твоя час/- виж тук

Отчет 01.01.18-31.03.2018 г – виж тук

Отчет 01.01.18-28.02.2018 г. – виж тук

Отчет 01.01.18-31.01.2018 г. – виж тук

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 Бюджет 2017 година – виж тук

%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82-2012Oтчети:

Отчет 01.01.17-31.01.2017 г. – виж тук

Отчет 01.01.17-28.02.2017 г. – виж тук

Отчет 01.01.17-31.03.2017 г. – виж тук

Отчет 01.01.17-30.04.2017 г. /училище/ – виж тук

Отчет 01.01.17-30.04.2017 г. /проект Твоя час/ – виж тук

Отчет 01.01.17-31.05.2017 г. – виж тук

Отчет 01.01.17-30.06.2017 г. – виж тук

Отчет 01.01.17-31.07.2017 г. – виж тук

Отчет 01.01.17-31.08.2017 г. – виж тук

Отчет 01.01.17-30.09.2017 г. – виж тук

Отчет 01.01.17-31.10.2017 г. – виж тук

Отчет 01.01.17-30.11.2017 г. – виж тук

Отчет годишен – виж тук

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@