ФИНАНСИ

Бюджет на СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа за 2023 година – тук

Отчети:

Отчет 01.01.23-31.12.2023 г. – виж тук

Отчет 01.01.23-30.11.2023 г. – виж тук

Отчет 01.01.23-31.10.2023 г. – виж тук

Отчет 01.01.23-31.09.2023 г. – виж тук

Отчет 01.01.23-31.08.2023 г. – виж тук

Отчет 01.01.23-31.07.2023 г. – виж тук

Отчет 01.01.23-30.06.2023 г. – виж тук

Отчет 01.01.23-31.05.2023 г. – виж тук

Отчет 01.01.23-30.04.2023 г. – виж тук

Отчет 01.01.23-31.03.2023 г. – виж тук

Отчет 01.01.23-28.02.2023 г. – виж тук

Отчет 01.01.23-31.01.2023 г. – виж тук

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Бюджет и отчети 2022 г.

Бюджет и отчети 2021 г.

Бюджет и отчети 2020 г.

Бюджет с отчети 2019 г.

В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА