ФИНАНСИ

 Бюджет на СУ „Неофит Рилски“ град Кнежа за 2018 година – виж тук

 Oтчети:

Отчет 01.01.18-31.03.2018 г – виж тук

Отчет 01.01.18-31.03.2018 г./проект Твоя час/- виж тук

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните

сметки и фондове с натрупване от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г. – виж тук

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извън бюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2018 до 30.06.2018 г. – виж тук

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 Бюджет 2017 година – виж тук

%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82-2012

Oтчети:

Отчет 01.01.17-31.01.2017 г. – виж тук

Отчет 01.01.17-28.02.2017 г. – виж тук

Отчет 01.01.17-31.03.2017 г. – виж тук

Отчет 01.01.17-30.04.2017 г. /училище/ – виж тук

Отчет 01.01.17-30.04.2017 г. /проект Твоя час/ – виж тук

Отчет 01.01.17-31.05.2017 г. – виж тук

Отчет 01.01.17-30.06.2017 г. – виж тук

Отчет 01.01.17-31.07.2017 г. – виж тук

Отчет 01.01.17-31.08.2017 г. – виж тук

Отчет 01.01.17-30.09.2017 г. – виж тук

Отчет 01.01.17-31.10.2017 г. – виж тук

Отчет 01.01.17-30.11.2017 г. – виж тук

Отчет годишен – виж тук

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Бюджет 2016 година – виж  тук

Отчет – тримесечиевиж тук

Отчет – шестмесечие – виж тук

Отчет – деветмесечие – виж тук

Отчет – годишен – виж тук