МОТИВАЦИЯ И МЕДИАЦИЯ В МНОГООБРАЗИЕТО – ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНТЕРКУЛТУРНИЯ ДИАЛОГ

Училището участва като партньор в проект  „МОТИВАЦИЯ И МЕДИАЦИЯ В МНОГООБРАЗИЕТО – ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНТЕРКУЛТУРНИЯ ДИАЛОГ“ за периода 04.12.2020 – 30.09.2023 г.