ПРИЕМ 2021/2022 г.

 ПРИЕМ В ПГ
 ПРИЕМ В I КЛАС
 ПРИЕМ/преместване в V КЛАС
 ПРИЕМ В VIII  КЛАС

 При наличие на свободни места в паралелките от ІІ до ІV клас,

VІ, VІІ и IХ – ХІІ клас училището продължава да приема ученици

за учебната 2021/2022 година

Утвърден училищен план-прием за учебната 2021/2022 година

 нагоре