ПРИЕМ 2019/2020 г.

 ПРИЕМ В ПГ
 ПРИЕМ В I КЛАС
 ПРИЕМ В V КЛАС
 ПРИЕМ В VIII  КЛАС

 При наличие на свободни места в паралелките от ІІ до ІV клас,

VІ, VІІ и IХ – ХІІ клас училището продължава да приема ученици

за учебната 2019/2020 година

 Заповед за утвърждаване на приема на ученици

за учебната 2019/2020 година

 нагоре