ПРИЕМ 2017/2018 г.

 ПРИЕМ В ПГ
 ПРИЕМ В I КЛАС
 ПРИЕМ В V КЛАС
 ПРИЕМ В VIII  КЛАС
 ПРИЕМ В IX КЛАС

 При наличие на свободни места в паралелките от ІІ до ІV клас,

VІ, VІІ и Х – ХІІ клас училището продължава да приема ученици

за учебната 2017/2018 година

 Заповед за утвърждаване на приема на ученици

за учебната 2017/2018 година

 нагоре