ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

projects

Проекти и програмите, по които работи СУ „Неофит Рилски“.

Повече по темата –  на страниците на проектите.