ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

Уважаеми ученици,

Всяка учебна година темата за насилието и тормоза е широко дискутирана в училище и са предприемани множество действия, с цел превенция и недопускане на това явление. По тази причина ежегодно се провежда и анкетно проучване за тормоза сред учениците. Прочетете внимателно всеки въпрос и отбележете верния според Вас отговор. Тук няма правилни и неправилни отговори. От значение е само личното Ви мнение и то е важно за нас. Изследването е напълно анонимно.

Благодарим Ви за участието!

АНКЕТА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ В УЧИЛИЩЕ