ЕКИП

РЪКОВОДСТВО:

Директор

ДиректорВеселка Георгиева Колдашка

 

Заместник-директор, учебна дейност

Емилия Димитрова Денинска

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ:

Мая Христова – старши учител в подготвителна група

Ирена Димитрова – учител в начален етап

Веселин Табашки – старши учител в начален етап

Татяна Хиновска – старши учител в начален етап

Татяна Кьосовска – старши учител в начален етап

Марияна Павлова – учител в начален етап

Таня Пенева – учител в ГЦОУД

Ирена Рогашка – учител в ГЦОУД

Теодора Ангелова – учител в ГЦОУД

Йорданка Маринова Денинска – учител в ГЦОУД

Калинка Тодорова – старши учител по БЕЛ

Румен Костов – учител по БЕЛ

Людмила Смолянски – учител по английски език

Евгений Вантов – старши учител по английски език

Мария Спасова – старши учител по математика

Зоя Бачийска – старши учител по математика

Цеко Ангелов- учител по история и цивилизация

Мариела Кьосовска – старши учител по география и икономика

Ирена Кольовска-Пещенска – старши учител по биолозия и ЗО и химия и ООС

Валери Павлов – учител по физическо възпитание и спорт

Роса Иванова – старши учител по изобразително изкуство и технологии

 

Нагоре