ЕКИП

РЪКОВОДСТВО:

Директор

ДиректорВеселка Георгиева Колдашка

 

Заместник-директор, учебна дейност

Емилия Димитрова Денинска

 

 

 

Главен счетоводител

Димитрина Иванова Хинкинска

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ:

Мая Бобиева Христова – старши учител в подготвителна група

Ирена Димитрова Димитрова – учител в начален етап

Веселин Стоянов Табашки – старши учител в начален етап

Татяна Павлинова Хиновска – старши учител в начален етап

Татяна Славчова Кьосовска – старши учител в начален етап

Марияна Пламенова Павлова – учител в начален етап

Цветелина Горанова Хиновска – учител в ГЦОУД

Ирена Миркова Рогашка – учител в ГЦОУД

Ива Славчева Милковска – учител в ГЦОУД

Теодора Ангелова Тодорова – учител в ГЦОУД

Семира Сюлейманова Симеонова – учител в ГЦОУД

Йорданка Маринова Денинска – учител в ГЦОУД

Калинка Киролова Тодорова – старши учител по БЕЛ

Румен Олегов Костов – учител по БЕЛ

Людмила Станиславовна Смолянски – учител по английски език

Евгений Костов Вантов – старши учител по английски език

Мария Петрова Спасова – старши учител по математика

Зоя Кирилова Бачийска – старши учител по математика

Пенка Иванова Панагюрска – старши учител по история и цивилизация

Мариела Венциславова Кьосовска – старши учител по география и икономика

Ирена Георгиева Кольовска-Пещенска – старши учител по биолозия и ЗО и химия и ООС

Борислав Василев Карагуйски – старши учител по ФВС

Валери Петров Павлов – учител по ФВС

Роса Георгиева Иванова – старши учител по изобразително изкуство и технологии

 

Нагоре