ЕКИП

РЪКОВОДСТВО:

Директор

ДиректорВеселка Георгиева Колдашка

 

Заместник-директор, учебна дейност

Емилия Димитрова Денинска

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ:

Мая Христова – старши учител в група за задължително предучилищно образование

Ирена Пахарска- учител в начален етап

Веселин Табашки – старши учител в начален етап

Татяна Хиновска – старши учител в начален етап

Татяна Кьосовска – старши учител в начален етап

Марияна Павлова – учител в ГЦОУД, начален етап

Таня Пенева – учител в ГЦОУД, начален етап

Ирена Рогашка – учител в ГЦОУД, начален етап

Теодора Ангелова – учител в ГЦОУД, начален етап

Йорданка Маринова Денинска – учител в ГЦОУД, прогимназиален етап

Калинка Тодорова – старши учител по български език и литература

Румен Костов – старши учител по български език и литература

Людмила Смолянски – учител по английски език

Евгений Вантов – старши учител по английски език

Десислава Маркова – учител по математика и физика

Зоя Бачийска – старши учител по математика и физика

Славимир Младжовски – учител по история и цивилизация

Мариела Кьосовска – старши учител по география и икономика

Мария Попова – учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда

Валери Павлов – учител по физическо възпитание и спорт

Цветан Горанов – учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество

 

Нагоре