ГРУПИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ПРЕЗ ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА СТАРТИРА ПРОГРАМА „ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ“

Групи и клубове по програма „Занимания по интереси“, които ще функционират в училището през втория учебен срок:

„Творчество и красота“ – с ръководител г-жа Мая Христова с ученици от III клас;

Арт студио „Театър и слово“ – с ръководител г-жа Калинка Тодорова с ученици от  V клас;

„Приятели на приказките“ – с ръководител г-жа Цветелина Хиновска с ученици от  II клас;

Фолклорна група „Лазарица“ – с ръководител г-жа Мая Няголова с ученици от      VII клас;

Ателие „Малки чудотворци“ – с ръководител г-жа Татяна Хиновска с ученици от       I клас;

Клуб „Математиката забавна и интересна“ с ръководител г-жа Зоя Бачийска с ученици от VII клас;

„Математика Ура!“ – с ръководител г-жа Татяна Кьoсовска с ученици от II клас;

„Малки математици“ с ръководител г-н Веселин Табашки с ученици от IV клас;

„Здрави и силни“ с ръководител г-жа Галина Мицаркина с ученици от III клас;