ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ


Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците. Развиват се интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на децата и учениците.

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНA

Сформирани групи за занимания по интереси:

1. Ателие „Творим заедно“ с ръководител г-жа Ирена Рогашка и ученици от I клас

2. Група „Малки мажоретки“ с ръководител г-жа Цветелина Стоянова и ученици от I и II клас.

3. Клуб „Аз и природата“ с ръководител г-жа Нели Бенчева и ученици от III клас.

4. Клуб „Малките геймъри“ с ръководител г-жа Цветомира Смолянска и ученици от IV клас

5. Клуб „Здравословно, вкусно, красиво“ с ръководител г-жа Ирена Кольовска-Пещенска и ученици от V клас

6. Арт клуб „Театър и слово“ с ръководител г-жа Калинка Тодорова и ученици от  VI клас

7. Клуб „Здраве и сила“ с ръководител г-н Валери Павлов и ученици от IX клас

8. Клуб „Математиката, забавна и интересна“ с ръководител г-жа Зоя Бачийска и ученици от VII клас

9. Ателие „Млад шивач“ с ръководител г-жа Йорданка Денинска и ученици от

VII и VIII клас

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ПРЕЗ ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА СТАРТИРАТ ГРУПИ ПО ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Групи и клубове по Занимания по интереси, които функционират в училището през втория учебен срок:

„Творчество и красота“ – с ръководител г-жа Мая Христова с ученици от III клас;

Арт студио „Театър и слово“ – с ръководител г-жа Калинка Тодорова с ученици от  V клас;

„Приятели на приказките“ – с ръководител г-жа Цветелина Хиновска с ученици от  II клас;

Фолклорна група „Лазарица“ – с ръководител г-жа Мая Няголова с ученици от      VII клас;

Ателие „Малки чудотворци“ – с ръководител г-жа Татяна Хиновска с ученици от       I клас;

Клуб „Математиката забавна и интересна“ с ръководител г-жа Зоя Бачийска с ученици от VII клас;

„Математика Ура!“ – с ръководител г-жа Татяна Кьoсовска с ученици от II клас;

„Малки математици“ с ръководител г-н Веселин Табашки с ученици от IV клас;

„Здрави и силни“ с ръководител г-жа Галина Мицаркина с ученици от III клас;