СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО КЛАСОВЕ И ПАРАЛЕЛКИ

Клас Паралелка Брой свободни места
I a 1
I б 0
II a 0
III a 0
IV 0 2
V a 0
VI a 1
VII a 3
VIII a 9
IX a 10
X a 5
XI a 11
XII a 0

Свободните места са към 01.11.2017 година

нагоре