СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО КЛАСОВЕ И ПАРАЛЕЛКИ

Клас Паралелка Брой свободни места
I a 1
II a 2
III а 4
IV a 7
V a 8
VI a 8
VII a 3
VIII a 7
IX a 9
Х а 13
XI a 9
XII а 14

Свободните места са към 18.09.2023 година

нагоре