СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО КЛАСОВЕ И ПАРАЛЕЛКИ

Клас Паралелка Брой свободни места
I a 4
II a 1
III а 4
IV a 6
V a 8
VI a 8
VII a 3
VIII a 9
IX a 9
Х а 14
XI a 9
XII а 14

Свободните места са към 12.01.2024 година

нагоре