СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО КЛАСОВЕ И ПАРАЛЕЛКИ

Клас Паралелка Брой свободни места
I a 4
II a 2
III а 5
III б 2
IV а 4
V a 6
VI a 8
VII a 2
VIII a 6
IX a 9
X a 16
XI a 14
XII a 14

Свободните места са към 24.02.2020 година

нагоре