СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО КЛАСОВЕ И ПАРАЛЕЛКИ

Клас Паралелка Брой свободни места
I a 1
II a 0
III а 5
III б 3
IV а 3
V a 6
VI a 7
VII a 1
VIII a 5
IX a 7
X a 16
XI a 12
XII a 14

Свободните места са към 01.12.2019 година

нагоре