СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО КЛАСОВЕ И ПАРАЛЕЛКИ

Клас Паралелка Брой свободни места
I a 5
II a 2
III а 6
IV a 6
V a 9
VI a 8
VII a 2
VIII a 10
IX a 9
Х а 15
XI a 12
XII а 17

Свободните места са към 30.04.2024 година

нагоре