СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО КЛАСОВЕ И ПАРАЛЕЛКИ

Клас Паралелка Брой свободни места
I a 4
II a 7
III а 3
IV a 2
V a 0
VI a 7
VII a 7
VIII a 12
IX a 6
Х а 9

Свободните места са към 15.10.2021 година

нагоре