СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО КЛАСОВЕ И ПАРАЛЕЛКИ

Клас Паралелка Брой свободни места
I a 6
II a 2
III а 5
IV a 5
IV б 4
V a 7
VI a 7
VII a 8
VIII a 4
IX a 8
X a 15
XII a 15

Свободните места са към 05.11.2020 година

нагоре