СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО КЛАСОВЕ И ПАРАЛЕЛКИ

Клас Паралелка Брой свободни места
I a 1
II a 1
III а 5
III б 1
IV а 3
V a 7
VI a 5
VII a 0
VIII a 6
IX a 6
X a 15
XI a 12
XII a 13

Свободните места са към 30.09.2019 година

нагоре