СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО КЛАСОВЕ И ПАРАЛЕЛКИ

Клас Паралелка Брой свободни места
I a 5
II a 9
III а 6
IV a 4
V a 0
VI a 8
VII a 7
VIII a 14
IX a 7
Х а 11

Свободните места са към 03.06.2022 година

нагоре