СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО КЛАСОВЕ И ПАРАЛЕЛКИ

Клас Паралелка Брой свободни места
I a 0
II a 1
II б 1
III a 0
IV а 0
V a 5
VI a 0
VII a 3
VIII a 5
IX a 9
X a 9
XI a 10
XII a 12

Свободните места са към 05.10.2018 година

нагоре