СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО КЛАСОВЕ И ПАРАЛЕЛКИ

Клас Паралелка Брой свободни места
I a 4
II a 4
III а 8
IV a 5
V a 8
VI a 1
VII a 7
VIII a 8
IX a 14
Х а 10
XI a 14

Свободните места са към 30.03.2023 година

нагоре