СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО КЛАСОВЕ И ПАРАЛЕЛКИ

Клас Паралелка Брой свободни места
I a 0
I б 0
II a 0
III a 0
IV 0 2
V a 0
VI a 2
VII a 3
VIII a 9
IX a 11
X a 6
XI a 13
XII a 0

Свободните места са към 15.02.2018 година

нагоре