СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО КЛАСОВЕ И ПАРАЛЕЛКИ

Клас Паралелка Брой свободни места
I a 5
II a 4
III а 6
IV a 6
IV б 4
V a 7
VI a 7
VII a 8
VIII a 4
IX a 11
XII a 15

Свободните места са към 25.02.2021 година

нагоре