СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО КЛАСОВЕ И ПАРАЛЕЛКИ

Клас Паралелка Брой свободни места
I a 4
II a 3
III а 4
IV a 5
IV б 4
V a 7
VI a 6
VII a 6
VIII a 4
IX a 6
X a 10
XII a 15

Свободните места са към 25.09.2020 година

нагоре