СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО КЛАСОВЕ И ПАРАЛЕЛКИ

Клас Паралелка Брой свободни места
I a 0
II a 3
II б 1
III a 0
IV а 0
V a 6
VI a 0
VII a 4
VIII a 5
IX a 12
X a 11
XI a 10
XII a 12

Свободните места са към 01.03.2019 година

нагоре