СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО КЛАСОВЕ И ПАРАЛЕЛКИ

Клас Паралелка Брой свободни места
I a 2
II a 4
III а 8
IV a 4
V a 6
VI a 1
VII a 7
VIII a 7
IX a 14
Х а 8
XI a 13

Свободните места са към 07.11.2022 година

нагоре