ТВОЯТ ЧАС

%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b8%d0%bc%d0%b5През учебната 2017/2018 година училището се включи в проект  BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 2.

За учебната 2017/2018 година са разкрити следните групи:

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

 1. „Искам да науча повече“ с ученици от I клас и ръководител Галина Конова
 2. „Четем, пишем, общуваме“ с ученици от III клас и ръководител Веселин Табашки
 3. „Рисувам, пиша и чета“ с ученици от II клас и ръководител Галина Мицаркина
 4. „Езикът, който ни разделя и събира“ с ученици от IV  клас и ръководител Татяна Хиновска
 5. „Искам да знам“ с ученици от I клас с ръководител Цветелина Хиновска

ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ

 1. Клуб „Глобален гражданин“ с ученици от VIII – XII клас и ръководител Пенка Панагюрска
 2. Клуб „Кронос“ с ученици от V и VI клас и ръководител Пенка Панагюрска
 3. „Кухнята на баба“ с ученици от VI  клас и ръководител Зоя Бачийска
 4. Арт студио „Театър и слово“ с ученици от IX – XI клас и ръководител Калинка Тодорова
 5. „Сръчни ръчички“ с ученици от IV клас и ръководител Мая Христова
 6. „Занимателна математика“ с ученици от II клас и ръководител Татяна Кьосовска
 7. „Забавна математика“ с ученици от III клас и ръководител Виолина Димитрова
 8. Клуб „Вкусно, здравословно, красиво“– с ученици от V и VI клас и ръководител Полина Дамяновска
 9. Клуб „Евроклуб“ – с ученици от VII клас и ръководител Евгений Вантов