ТВОЯТ ЧАС

%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b8%d0%bc%d0%b5През учебната 2016/2017 година училището се включи в проект  BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1.

За учебната 2016/2017 година са разкрити следните групи:

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

 1. „Да говорим и пишем правилно“ с ученици от IV  клас и ръководител Галина Конова
 2. „Четем, пишем, общуваме“ с ученици от II клас и ръководител Веселин Табашки
 3. „Рисувам, пиша и чета“ с ученици от I клас и ръководител Галина Мицаркина
 4. „Езикът, който ни разделя и събира“ с ученици от III  клас и ръководител Татяна Хиновска
 5. „Българският език – красив и звучен“ с ученици от IV клас с ръководител Цветелина Хиновска
 6. „Математиката – забавна и полезна“ с ученици от VI клас и ръководител Мария Спасова
 7. „Аз мога повече“ с ученици от V и VII клас и ръководител Цветелина Василева

ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ

 1. Клуб „Глобален гражданин“ с ученици от VIII, X и XI клас и ръководител Пенка Панагюрска
 2. Клуб „Кронос“ с ученици от V клас и ръководител Пенка Панагюрска
 3. „Химията е моето бъдеще“ с ученици от VIII, X и XI клас и ръководител Светлинка Томова
 4. „Кухнята на баба“ с ученици от V клас и ръководител Зоя Бачийска
 5. Арт студио „Театър и слово“ с ученици от VIII и XI клас и ръководител Калинка Тодорова
 6. Вокална група с ученици от V, VI, VII, VIII и IX клас и ръководител Мая Няголова-Христова
 7. „Сръчни ръчички“ с ученици от III клас и ръководител Мая Христова
 8. „Здравословно хранене“ с ученици от IV клас и ръководител Кристина Иванова
 9. „Занимателна математика“ с ученици от I клас и ръководител Татяна Кьосовска
 10. „Забавна математика“ с ученици от II клас и ръководител Виолина Димитрова